Dnes je štvrtok 25. mája 2017. Meniny: Urban
Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Zber elektroodpadu

Milí žiaci a rodičia,

v rámci Školského Recyklačného programu Recyklohry zameraného na podporu environmentálnej výchovy a rozvíjania vzťahu detí k životnému prostrediu vás chceme informovať o práve prebiehajúcom zbere drobných elektrozariadení, rovnako tak použich batérií. Zber bude prebiehať až do konca školského roka 2016/2017. Nazbierané elektrozariadenia raz týždenne koordinátor environmentálnej výchovy v jednotlivých triedach pozbiera.  Zbiera sa:

Spotrebná elektronika (rádiá, rádiobudíky, DVD prehrávače, MP3 prehrávače, walkmany, hifi veže, discmany, videokamery, fotoaparáty, elektronické opatrovateľky, domáce meteostanice,..)

IT elektronika (súčasti počítačov (klávesnice, myši, zdroje,…), PDA, GPS, kalkulačky, telefóny, mobily, záznamníky,…)

Domáce spotrebiče (rýchlovarné kanvice, žehličky, fény, holiace strojčeky, hriankovače, váhy, mlynčeky,…)

Elektronické hračky (autíčka na diaľkové ovládanie, herné konzoly, digitálne hry,…)

Výslužilé batérie tak ako doteraz, treba spočítané odovzdať triednym učiteľom, ktorí si vedú písomné záznamy jednotlivých zberačov. Zbierajú sa už nefunkčné elektrozariadenia a batérie rôznych rozmerov a tvarov. Koordinátor environmentálnej výchovy na konci školského roka následne vyhodnotí najlepšieho zberača, ako i najusilovnejšiu recyklo triedu. Zberačom držíme palce a želáme veľa úsilia a energie pri zbere.Čo vlastne znamená CLIL?

Naša škola má ambície na jednej strane ponúknuť kvalitné vzdelávanie pre Vaše deti podľa platných štandardov, na druhej strane rozšíriť dimenziu vzdelávania integrovaním anglického jazyka prostredníctvom progresívnej metódy CLIL (skratka pre Content and Language Integrated Learning) - teda obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania. CLIL ponúka žiakom možnosť používať cudzí jazyk prirodzene. Prestanú sa sústrediť na daný cudzí jazyk a začnú sa zameriavať na vyučovací predmet. Dieťa si ani neuvedomuje, že popri učeniu sa daného predmetu, sa učí i cudzí jazyk. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Prihlásenie

Login
Heslo

.: Elektronická prihláška :.7. - 8. apríl 2017
Náhradný termín - 21. apríl 2017

anglická verzia prihlášky


Vážení rodičia,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváka. Dovoľte nám predložiť zopár dôvodov, prečo si zvoliť práve našu školu. K dispozícii Vám ponúkame informatčný bulletin, ktorý si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Čo ponúkame
 • moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • uplatňovanie inovatívnych metód a foriem vo vyučovaní
 • nízky počet žiakov v triedach
 • individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov - viac informácií
 • nadpriemerné výsledky žiakov v Testovaní 5 (slov. j., matematika) v rámci Slovenska
 • kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • elektronická žiacka knižka, elektronická triedna kniha, využívanie školského e-learningu, Google Apps
 • triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • 5 prednáškových miestností, Cinema room - projekčná miestnosť - prezrieť
 • mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošity, pracovné listy - zdarma
 • školské výlety do zahraničia (V. Británia, Francúzsko, Belgicko, Rakúsko)
 • Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky Vaše dieťa do prvého ročníka pre šk. rok 2017/2018. Po odoslaní prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Dni otvorených dverí (stiahnuť plagát), kde môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s prostredím našej školy.

Poznámka: na zápis je potrebné priniesť

 • rodný list budúceho prváka
 • občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu.

Elektronická prihláška

Ak ste sa rozhodli prihlásiť Vášho budúceho prváčika do 1. ročníka, prosíme, vypíšte všetky kolónky, inak sa prihláška neodošle. Pozn.: údaje označené * sú povinné.

.: Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 (7. - 8. apríl 2017) :.

Meno a priezvisko dieťaťa:   
*
Dátum narodenia dieťaťa:   
*
Adresa:   
*
Meno a priezvisko zák. zástupcu:   
*
Email zák. zástupcu:   
*
Telefón zák. zástupcu:   
*
Predškolské zariadenie, z ktorého
žiak prichádza
  
*
Otázka, poznámka, ...:
Online: 8 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník